Általános információKártyaigénylésElfogadóhelyek listájaElfogadóhelyeknekHírek, Aktualitások
 

Egységesítve 2015. június 12-én.

Hatályos 2015. július 1-től.

 

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

5/2005. (III. 4.) önkormányzati rendelete

a Kaposvár Kártyáról

 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

Általános rendelkezések

 

A rendelet célja

 

1. §[1]

 

E rendelet célja, hogy Kaposvár lakóinak kedvezményes belépést biztosítson az e rendeletben meghatározott intézményekbe és eseményekre, ingyenes parkolást biztosítson szombati napokon, valamint kedvezményes parkolást hétköznap a külön önkormányzati rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben, kedvezményes buszbérlet vásárlási lehetőséget nyújtson, továbbá a rendszerben résztvevő vállalkozások által adott kedvezmények igénybevételének lehetőségét megteremtse.

A rendelet személyi hatálya

 

2. §

 

(1)[2]      Kaposvár Kártyára kizárólag 6. életévét betöltött azon természetes személy jogosult, aki

a)      kaposvári állandó lakóhellyel rendelkezik, vagy

b)      kaposvári székhelyű oktatási intézmény nappali tagozatos tanulója vagy hallgatója.

 

(2)     A Kaposvár Kártya kizárólag a kártyatulajdonos részére biztosítja a kedvezmény igénybe vételét.

 

A kedvezmények köre és mértéke

 

3. §

 

[3](1) A Kaposvár Kártya az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok következő szolgáltatásaihoz biztosít kedvezményeket:

 

a) Együd Árpád Kulturális Központ (Szentjakabi Nyári esték, Vaszary képtár belépőjegy);

b) Kaposvári Sportközpont és Sportiskola (NB I., illetve Magyar Kupa kosárlabda és röplabdamérkőzésekre);

c) Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. (Rákóczi Stadion hivatalos labdarugó mérkőzések);

d) Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft. (Virágfürdő belépőjegy/bérlet)

e)[4] Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (belépőjegy, bérlet);

f)[5]

g) Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. (kedvezményes buszbérlet-vásárlás);

h)[6] Városgondnokság[m1]  (kedvezményes parkolás, kedvezményes csónakbérlés);

i) Kaposvári Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. (belépőjegy/bérlet);

j)[7] Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum (belépők, kishajó igénybevétel);

k)[8] Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (kedvezményes beiratkozási díj).

 

(2)   A Kaposvár Kártya az (1) bekezdésben felsorolt helyszíneken e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű kedvezmények igénybevételére jogosít.

(3)   [9]A Kaposvár Kártya szombati napokon ingyenes parkolásra jogosít a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben. Kaposvár Megyei Jogú Város Városgondnoksága a szombati napokra érvényes ingyenes parkolási jogosultságot a fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott módon ellenőrzi. A Kaposvár Kártya hétköznap 15%-os üzletpolitikai kedvezménnyel kedvezményes parkolásra jogosít a parkoló rendeletben meghatározott valamennyi díjövezetben.

 

(4)   [10] A Kaposvár Kártya az Önkormányzat vagy intézményei, illetve e rendeletben nevesített gazdasági társaságai közreműködésével szervezett egyes rendezvényeken – a polgármester által engedélyezett, legfeljebb 40 %-os mértékű – kedvezményre jogosít, amennyiben a kedvezmény miatt esetlegesen kieső bevételt egyedi közgyűlési döntéssel biztosított önkormányzati forrás pótolja.

(5)[11] A Kaposvár Kártya 10% üzletpolitikai kedvezményre jogosít (5 Ft-ra kerekítve) buszbérletek vásárlása esetén, a Kaposvár Kártya bemutatása mellett. A kedvezmény a helyi autóbusz-közlekedés díját tartalmazó önkormányzati rendeletben meghatározott díjak[12] közül az alábbiakra vonatkozik:

1.    Egyvonalas bérletjegy                                  

2.    Egyvonalas fél havi bérletjegy                     

3.    Összvonalas bérletjegy                                 

4.    Összvonalas fél havi bérletjegy                    

5.    Összvonalas heti bérletjegy              

6.    Tanuló - nyugdíjas összvonalas bérletjegy.

 

 

4. §

 

(1)[13]  

 

(2)[14]  A kedvezményt nyújtó intézmények, gazdasági társaságok, kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó egységek a kártya emblémáját jól látható helyen kötelesek elhelyezni.

 

(3)     A kedvezmények köre külön megállapodás alapján bővülhet, melyről az Önkormányzat a változást megelőzően legalább 30 nappal tájékoztatja a kártyatulajdonosokat nyilvános hirdetés formájában.

 

(4)     A Kaposvár kártyával megváltott jegyek és bérletek a Kaposvár Kártya felmutatásával együtt érvényesek.

 

(5)         A Csiky Gergely Színház esetében a szolgáltatást a Kaposvár Kártya és a megkülönböztetett jelzéssel ellátott bérlet együttes felmutatásával lehet igénybe venni.

 

(6)[15] A Kaposvár Kártyával rendelkezők a hétköznapi /a parkoló-automatáknál igénybe vett/ parkolási szolgáltatáshoz kedvezményes parkolói kártya megvásárlásával juthatnak hozzá. A kedvezményes parkolókártya díja 2300 Ft + Áfa.

Önkormányzati kompenzáció

 

5. §[16]

 

 

A Kaposvár Kártya igénylése, kibocsátása

 

6. §

 

(1)         Kaposvár Kártyát e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott igénylőlapon lehet igényelni. A kártya igénylése során a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas okmányra van szükség, amely igazolja, hogy az igénylő megfelel jelen rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek. Az igénylőlap átvételétől számított 30 napon belül a kártyát el kell készíteni, és az igénylőnek át kell adni.

 

(2)         A Kaposvár Kártya előállításának költségeit az igénylő viseli.

 

(3)[17] A Kaposvár Kártya előállításáért és érvényesítéséért térítési díjat fizetnek az igénylők, melynek csak az 50 %-át kell megfizetnie annak a személynek, aki a 14. életévét a Kártya igénylésekor még nem töltötte be, továbbá aki nyugdíjas a Kártya igénylésének időpontjában.

 

(4)[18]  A Kaposvár Kártya igénylésének díjtételei

- Új Kaposvár Kártya igénylésének díja:                                                                                1000,- Ft

- Új Kaposvár Kártya igénylésének díja 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére:              500,- Ft

- Kaposvár Kártya érvényesítésének díja:                                                                                500,- Ft

- Kaposvár Kártya érvényesítésének díja 6-14 éves gyermek vagy nyugdíjas részére:            250,- Ft

 

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

 

 

A Kaposvár Kártya érvényessége

 

7.§[19]

 

(1)       A Kaposvár Kártya egy naptári éven belül január 1-től december 31-ig jogosít a kedvezmények igénybevételére. Ezt követően a kártyát érvényesíttetni kell a nyilvántartás adatainak megerősítésével és az érvényesség évét tartalmazó hologramos bélyeggel. Az igénylő a kártya érvényesítésével egyidejűleg a R. 6. § (4) bekezdésében meghatározott érvényesítési díjat köteles befizetni. A 2015-ben kiváltásra kerülő új típusú kártyák érvényességének időtartamát, az új rendszer folyamatban történő bevezetése érdekében 2016. december 31. időpontig lehet kérni a két évre vonatkozó díj befizetésével.

 

(2)     Az elhasználódott kártya cseréjére az igénylő új kártya kiállítását kérheti térítés ellenében.

 

 

Értelmező rendelkezések

 

8.§

 

[20](1) Kedvezményesen látogatható rendezvények:

 

a) Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. bérletei esetében az adott évadra tervezett előadások;

b) Együd Árpád Kulturális Központ előadásai esetében a „Szentjakabi Nyári Esték” rendezvénysorozat előadásai;

c) a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola és a Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft. mérkőzései esetében a Kaposvári Rákóczi FC, a Kaposvári KK., a Fino Kaposvár, az 1. MCM - Diamant Kaposvári Egyetem, a BITT Kaposvári Női RC bajnoki, illetve hazai és nemzetközi kupamérkőzései;

d) a Kaposvári Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Kft. esetében a közönség-korcsolyázásra rendelkezésre álló időszak.

 

(2)     A személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas okmányok:

a)      a lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy

b)      személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímigazolvány).

 

 (3)[21] E rendelet kedvezményeinek alkalmazásában nyugdíjas, aki:

a)      a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján saját jogú nyugellátásban,

b)      a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban,

c)      a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CXVII. törvény alapján korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül.

 

8/A. §[22]

 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

 

Záró rendelkezés

 

9.§

 

E rendelet 2005. szeptember 1-én lép hatályba.

 

Kaposvár, 2005. február 24.

 

                         Szita Károly s.k.                                          dr. Kéki Zoltán s.k.

                            polgármester                                                címzetes főjegyző

 

 Letölthető fileok:
     2005_05 Kaposvár Kártya rendelet.docx  1.24 MB
     Kaposvár kártya rendelet módosítás közgyűlés után 2015-02-27.docx  1.23 MB
 
  Vissza a lap tetejére Vissza a nyitóoldalra